Лицензираната площадка за вторични суровини от черни и цветни метали на "Метал Инвест" ЕООД ще откриете на адрес:

Стара Загора, кв. "Индустриален", ул. "Господин Великов" N 24За връзка с нас:

mob.0885 605 966

E-mail: metalinvestbg@gmail.com