"Метал Инвест" ЕООД - Стара Загора

изкупува  и рециклира следните видове отпадъци:


Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) -
печки, перални, радиатори, хладилници, фризери и др.

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Вторичните суровини можете  да предадете срещу изгодно за Вас заплащане на площадката ни за вторични суровини - 

За контакти:

mob.0885 605 966