На площадката на "Метал Инвест" ЕООД в Стара Загора
гражданите може да предават срещу заплащане всички видове отпадъци от черни и цветни метали:За актуални цени на металния скрап  -  тел. 0885 605 966.