ИЗКУПУВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ


ДЕЙНОСТИ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Изкупуване на :


Всички видове черни и цветни метали - от бита и от промишлеността.

Негодни за употреба батерии и акумулатори .

Винаги най-добрите цени за скрап от черни и цветни метали в Стара Загора!


„Метал Инвест” ЕООД - Стара Загора

 mob. 0885 605 966

e-mail:metalinvestbg@gmail.com